Ekim, 2010 için arşiv

bir ihlalin videosu

Posted in Haberler with tags on 31/10/2010 by Karakök

Koşullar iyileşti, İnan açlık grevine son verdi

Posted in anti militer with tags , on 31/10/2010 by Karakök

http://www.savaskarsitlari.org

 

Cezaevi’ndeki koşullarını protesto etmek amacıyla 22 Ekim Cuma günü başladığı açlık grevi nedeniyle ‘Sibirya’ adı verilen, kedi büyüklüğünde, cesur, kaçmayan farelerle dolu, kapısı penceresi olmayan bir hücreye atılıp, su, şeker ve tuz gibi en hayati ihtiyaçları karşılanmayan İnan’ın direnişi ve avukatının suç duyurusu sonuç verdi. 27 Ekim akşamı İnan’la görüşen yönetim, O’nu derhal hastanaye sevk edip, istediği koğuşa verdi ve herkesle görüşebilecek.
Açlık grevindeki İnan’a yapılan işkenceye suç duyurusu!..
İnan’ın kaleminden hücre…
İnan’ın Gözaltına Alınmasıyla Başlayan Süreç (Kronolojik)
İnan’a Ege Üniversitesi’nden destek
Vicdani retçi Süver açlık grevinde(Basın açıklaması-İZMİR)
UAÖ’den Acil Eylem Çağrısı: Vicdani retçi tutuklandı

“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesinde ve ICCPR(Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi)’ın 18. maddesinde de belirtildiği gibi düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün meşru bir kullanımı olarak herkesin askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkı vardır.” BM devletlere “vicdani retçilere, vicdani retlerinin nedenleriyle uyumlu, savaşçılığı gerektirmeyen, sivil nitelikli, kamuya yararlı ve cezalandırıcı bir yapıda olmayan alternatif hizmetler sunmaları” çağrısını tekrarladı ve devletlerin “vicdani retçileri askerlik hizmetlerini yapmadıkları için hapse mahkûm etmek ve sürekli cezalandırmaktan geri durmaları” gerektiğini vurguladı
LÜTFEN HEMEN TÜRKÇE YA DA KENDİ DİLİNİZDE YAZIN:

Yetkililere İnan S’yi derhal ve koşulsuz serbest bırakmaları çağrısında bulunun;
Yetkililerden İnan S’nin işkence veya diğer kötü muameleye uğramamasını garanti altına almalarını isteyin;
Türkiye’nin Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne taraf olan bir ülke olduğunu hatırlatarak, bu nedenle vicdani ret hakkını tanımakla yükümlü olduğunu belirtin.(acil eylem! – tıklayın)
Facebook’ta VİCDANİ RETÇİ İNAN SUVER’LE DAYANIŞMA GRUBU
İnan’la Yapılan Görüşmenin Notu (21 Ekim)İnan’dan Başbakan’a mektup: İdamımı istiyorum!..İnan’ın 11 Ekim mahkeme tutanaklarıVicdani retçi Mahir Yüksel’den İnan’a mektupBono Başbakan’a Vicdani Retçileri Sormuş(Basın)Vur emirleri, korkutamaz bizleri(Eylem-İZM)Tutuklu Vicdani Retçi Süver’in Dosyası AİHM’ye Taşınıyor(Basın)İnan Suver yalnız değildir!(Eylem-ANK)İsviçre’de, Vicdani Retçi İnan’la Dayanışma Eylemiİnan’ınki çürük değil, vicdani ret (Eylem-İST)WRI, İnan Suver’in güvenliğinden endişe duymaktadırUAÖ: ‘Vicdani ret, bir kişilik bozukluğu değil, insan hakkıdır’Vicdani ret hakkımı kullanıyorum -İ. Suver

25 August 2010
Vicdani retçi tutuklandı

İnan S. 5 Ağustos’tan bu yana askerlikten ‘firar etmek’ suçlamasıyla İstanbul’da askeri bir cezaevinde tutuluyor. İnan S. vicdani reddini geçen yıl resmi olarak açıklamıştı.

İnan S. kimlik kartını yenilemek için adresini bildirmesinin ardından İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Gözaltına alınmasının gerekçesi askerlikten ‘firar’ ettiği suçlamasıyla hakkında çıkartılan tutuklama kararıydı. Kendisi halen İstanbul’da Kasımpaşa Askeri Cezaevi’nde tutulmaktadır. Uluslararası Af Örgütü, İnan. S.’yi, düşünce mahkûmu olarak kabul etmektedir. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye’de daha önce askeri cezaevinde gözaltında tutulan diğer vicdani retçilerin maruz kaldığı kötü muamele vakaları nedeniyle, İnan S’nin de, işkence veya kötü muamele riski ile karşı karşıya olduğundan kaygı duymaktadır.

İnan S’nin, önümüzdeki günlerde, Ege Ordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde “firar” gerekçesiyle yargılanmak üzere İzmir’e sevk edilmesi bekleniyor. Kovuşturma, İnan’ın askeri makamlara vicdani retçi olduğunu açıklamasına rağmen başlatıldı.

İnan S. 2001 yılı Haziran ayında askere gitti. Aynı yılın Eylül ayında, İzmir’deki askeri birliğini terk etti ve geri dönmedi. 2001 yılından bu yana, en az üç kez “firar” suçundan mahkûm oldu ve askeri cezaevine konuldu. İnan S. firar suçundan dolayı Şirinyer Askeri Cezaevi’nde yattığı sırada cezaevi gardiyanları tarafından defalarca ciddi şekilde dövüldüğünü açıkladı. Kendisinin “firar” gerekçesiyle geçmişte aldığı üç mahkûmiyetinden kalan 35 aylık cezası daha bunmaktadır. Son tutuklama, 2007 yılındaki dördüncü ‘firar’ suçlaması ile ilgilidir.

İnan S. askeri makamlara 2009 yılında gönderdiği bir mektupta, vicdani gerekçelerle askerlik yapmayı reddettiğini ve vicdani retçi olduğunu açıkladı. Vicdani ret hakkının uluslararası düzeyde tanınan bir hak olduğundan haberdar olmadığı için, vicdani reddini daha önce açıklamamıştı.

LÜTFEN HEMEN TÜRKÇE YA DA KENDİ DİLİNİZDE YAZIN:

Yetkililere İnan S’yi derhal ve koşulsuz serbest bırakmaları çağrısında bulunun;
Yetkililerden İnan S’nin işkence veya diğer kötü muameleye uğramamasını garanti altına almalarını isteyin;
Türkiye’nin Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi’ne taraf olan bir ülke olduğunu hatırlatarak, bu nedenle vicdani ret hakkını tanımakla yükümlü olduğunu belirtin.

LÜTFEN 22 Eylül 2010’A KADAR MEKTUPLARINIZI AŞAĞIDAKİ ADRESLERE GÖNDERİN:

Milli Savunma Bakanlığı

Vecdi Gönül
Milli Savunma Bakanı
Milli Savunma Bakanlığı
06100 Ankara, Türkiye
Fax: +90 312 418 4737
Eposta: info@msb.gov.tr
Hitap: Sayın Bakan

Askeri Cezaevi Komutanlığı

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı
Kasımpaşa Askeri Cezaevi
Kasımpaşa-Beyoğlu
İstanbul – Türkiye
Fax: +90 222 237 5928
Hitap: Sayın Komutan

Mektubunuzun bir kopyasını da şu adrese gönderin:

Meclis İnsan Hakları Komisyonu

Mehmet Zafer Üskül,
Komisyon Başkanı
TBMM İnsan Hakları Inceleme Komisyonu
Bakanl

sıklar, 06543 Ankara, Türkiye
Fax: +90 312 420 53 94
Eposta: inshkkom@tbmm.gov.tr


Hitap: Sayın Mehmet Zafer Üskül

Mektubunuzun kopyalarını ülkenizdeki diplomatik temsilciliklere de gönderin. Mektuplarınızı yukarıda belirtilen tarihten sonra da göndermek konusunda lütfen ülkenizdeki UAÖ şubesine danışın.

EK BİLGİ

Türkiye, iç hukukunda vicdani reddi tanımamakta ve askerlik hizmetinin yanında sivil bir alternatif sunmamaktadır. Askerlik hizmetini reddettiğini kamuoyuna açıklayan vicdani retçiler cezai kovuşturmaya uğramakta ve üç yıla kadar hapis cezasına maruz kalmaktadırlar. Serbest bırakıldıklarında genellikle kendilerine yeni askere çağrı mektupları gönderilmekte, kovuşturma süreci kendini tekrar eder bir hal almaktadır. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 2006 yılında aldığı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesinin (küçük düşürücü ve aşağılayıcı muamelenin engellenmesi) ihlal edildiği ve Türkiye’deki vicdani retçilerin, askerlik hizmetlerini reddettikleri için aleyhlerinde sürekli dava açılması ve mahkûm edilmeleri dolayısıyla yaşadıkları “sivil ölüm”leri engellemek amacıyla yasaların değiştirilmesi yönünde aldığı kararı uygulamamaktadır.

Uluslararası Af Örgütü, vicdani retçiyi, vicdanı ya da inancı nedeniyle askerlik hizmetini yapmayı ya da savaşta ve silahlı çatışmalarda herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı yer almayı reddeden kişi olarak tanımlamaktadır. Bu tanım, savaşlara genel olarak katılmayı reddetmese bile amacına, sürdürülüş biçimine katılmadıkları için herhangi bir savaşa katılmayı reddeden kişileri de içermektedir. Uluslararası Af Örgütü, askeri hizmete karşı vicdani ret ya da alternatif sivil hizmet hakları tanınmadığı için tutuklanan ya da gözaltına alınan kişileri düşünce mahkûmu olarak kabul ediyor. Eğer vicdani nedenlerle askerlikten muaf olmak için makul yollar izlemişlerse, askeri birimlerini izin almadan terk eden ve bu yüzden hapse mahkûm edilen kişileri de düşünce mahkûmu olarak kabul ediyor.

Türkiye’nin de taraf olduğu Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi (USMHS –ICCPR)’de dâhil olmak üzere, vicdani nedenlerle askerlik hizmetini reddetme hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğü, vicdan ve din özgürlüğü kapsamında çeşitli uluslararası insan hakları mekanizmalarında yer almaktadır.

BM İnsan Hakları Komisyonu, 1995 yılında aldığı kararına gönderme yaparak aldığı 1998/77 sayılı kararında, askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkının Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin (ICCPR) 18. maddesi (din, vicdan ve inanç özgürlüğü) tarafından güvence altına alındığını belirtti. “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 18. maddesinde ve ICCPR’ın 18. maddesinde de belirtildiği gibi düşünce, vicdan ve din özgürlüğünün meşru bir kullanımı olarak herkesin askerlik hizmetine karşı vicdani ret hakkı vardır.” Kararda, Komite aynı zamanda devletlere “vicdani retçilere, vicdani retlerinin nedenleriyle uyumlu, savaşçılığı gerektirmeyen, sivil nitelikli, kamuya yararlı ve cezalandırıcı bir yapıda olmayan alternatif hizmetler sunmaları” çağrısını tekrarladı ve devletlerin “vicdani retçileri askerlik hizmetlerini yapmadıkları için hapse mahkûm etmek ve sürekli cezalandırmaktan geri durmaları” gerektiğini vurguladı. Komite ayrıca “hiç kimsenin bir ülkenin yasaları ve ceza kanunları uyarınca daha evvel cezai yaptırımını tamamladığı ya da beraat ettiği cürümden sorumlu tutulmaması ya da cezalandırılmaması” çağrısını tekrarladı.
3 Kasım 2006 tarihinde İnsan Hakları Komitesi, Kore’de iki vicdani retçinin zorunlu olan askerlik hizmetini reddettikleri için haklarında soruşturma açılması ve hüküm giymeleri üzerine hiçbir sivil alternatif bulunmaması nedeniyle Uluslararası Siyasi ve Medeni Haklar Sözleşmesi’nin 18. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi (Tebliğ No. 1321/2004 ve 1322/2004).

 

 


LGBTT ve Askerlik (film gosterimi/soylesi)

Posted in anti militer with tags on 31/10/2010 by Karakök

Post image for LGBTT ve Askerlik (film gosterimi/soylesi)
Film: Curugum,Askerim, Reddediyorum
Yonetmen: Aydin Oztek
29′ 56
Escinsel, biseksuel ve transgender bireylerin askerlik yukumlulugu ve ordu ile karsilasma hallerini anlatan film, tanikliklar yoluyla LGBTT hareketinin ve bireylerin “zorunlu askerlik” konusundaki ic tartismasina isik tutuyor.
Soylesi: Ne Yapmali?
Moderator: Mehmet Tarhan
Zorunlu askerlik hizmeti ile yuzlesme halindeki bireylerin haklari nelerdir? Askerlik hizmeti veya “curuk” raporu alim surecinde olasi hak ihlallerini en aza indirme yollari nelerdir? Vicdani red tutumu nedir?
Tanikliklarimizla soylesiyoruz.
Tarih: 7 kasim 2010 pazar
Saat: 16:00 – 18:00
Yer: Lambdaistanbul Kultur Merkezi

Lambdaistanbul LGBTT Dayanisma Dernegi

Monatliche Sendung auf Radio Lora

Posted in Deutschsprachige Artikel with tags on 31/10/2010 by Karakök

LORA

 

Monatliche Sendung auf Radio Lora

Diesen Sonntag, 31.10.2010, sind wir wieder auf Sendung mit „Radio Kara“ beim Alternativen Lokalradio LoRa. Die Sendezeit ist jeweils jeden letzten Sonntag im Monat von 16.30 – 18 Uhr (8-ung, neue Sendezeit!).

Ihr könnt uns entweder direkt über 97.5 MHz oder übers Webradio auf http://www.lora.ch empfangen. Ausserdem findet ihr all unsere Sendungen im Archiv (nach Stichwort „Radio Kara“ suchen).

Infos, Aufrufe, etc. könnt ihr uns jederzeit an laydaran@immerda.ch schicken. Wir nutzen die Sendung als politische Infoplattform und lesen gerne auch eure Texte.

Karakök Autonome tr/ch

ANARSIST RADYO YAYINI RADYO KARA

Posted in Haberler with tags on 31/10/2010 by Karakök


LORA

Her ay yapilan Radio Kara” adiyla aylik radyo yayinimiz 31. 10 .2010 pazar gunu saat 16.30 -18 arasinda yapilacaktir.

Kablolu yayin: Radio LoRa 97.5 Mhz, Internet uzerinden http://www.lora.ch sitesinden web radio tuslayip dinleyebilirsiniz. Windows Media Player ya da benzer bir program gereklidir.

gecmis yayinlarimizi lora arsiv inde bulabilrsiniz.

Okunmasini istediginiz haberlerinizi bu adreslere gonderebilirsiniz.

otonomkarakok@gmail.com

laydaran@immerda.ch

Radyo canli baglanti tel; Studio: 0041 44 567 24 00

Karakok Otonomu tr /ch

2/5BZ – SARI KIZ & DEMOCRACULLAH & SINIR !! _ 2008

Posted in Haberler with tags on 31/10/2010 by Karakök

2/5BZ – SARI KIZ & DEMOCRACULLAH & SINIR !!_ 2008
*http://vimeo.com/16063292
*
2/5.Boyut Zehri _ BADEM BIYIKLI  SARI KIZ & DEMOCRACULLAH _ 2008
track broadcasted / track yayinladi @ Gozel Radyo 13.07.2008 Radyo Eksen
Istanbul
http://gozel.tv/1333528701
GOZEL RADYO 16_13.07.2008 –
” FETHENEKON & DEMOKRASULLAH GELiYOR / COMIN’ FETHENEKON & DEMOCRACULLAH”
…………………………………………….
http://spamullah.wordpress.com/2010/02/25/spamullah-kollektifi-heroin-i-cedid-ordusu_26-07-2010/
http://gozel.tv <http://gozel.tv/1333528701>
*http://www.2-5bz.com* <http://www.2-5bz.com/>
…………………………………………………………
Sönsün Şu Yalancı Işıklar ” Gossensound und Massenpop” Belgesel 30.09.2010
*http://vimeo.com/15427137* <http://vimeo.com/15427137>
*
http://reboot.fm/2010/09/09/gozel-radio-4-buy-a-robber-baron-get-a-fresh-ottoman-free/
*

Karadağ cinayeti davasında ikinci duruşma ve cinayetin yıldönümü yaklaşıyor

Posted in Haberler with tags on 31/10/2010 by Karakök

 

 

Kizil Bayrak