*”Öldürmeyi Reddetmek Suç Degildir”!*

Halil Savda

Türkiye’de vicdani red hakk?n? savundugum, vicdani redçilerin maruz kald?g?
iskenceli duruma kars? ç?kt?g?m ve insanlara “askere gitmeyin” çagr?s?
yapt?g?m için defalarca yarg?land?m, yarg?lan?yorum.

9 Subat2012 tarihinde Eskisehir 4 sulh ceza mahkemesinde yapm?s oldugum
savunmay? özetleyerek sizlerle paylasmak istedim. 

*TCK madde 318, bir an önce kald?r?lmal?d?r!*

Türkiye Cumhuriyeti devleti, ”halk? askerlikten sogutma” suçunun
tarifini, Mussolini Italya’s?ndan devsirme alm?s, orduya itaati ve
askerligi elestiriden muaf tutmay?, adaletinin ana unsuru yapm?st?r.

“Halk? askerlikten sogutmak” gibi bir suç tarifi, ak?l d?s?d?r. Çünkü
askerlik bir dogma, bir tabu, bir kutsal degildir; dünyevidir,
elestirilebilir, sorgulanabilir ve degisebilir… Türkiye’de ise maalesef
askerlik hala bir tabu! Bu tabuyu y?kmaya çal?st?g?m için bugün burada
yeniden yarg?lan?yorum.

TCK madde 318. hizmet ettigi sey, ordu ve askerligi elestirilemez kurum ve
degerler olarak korumaya almak ve bu degerler elestirildigi takdirde,
özellikle sivil kesime, aç?k bir gözdag? vermektir. Demokratik ve sivil bir
anayasaya sahip hiçbir devlette, militarizmin sorgulanmas?n?n engellenmesi,
yasa ile güvence alt?na al?nmam?st?r. Militarizm, ancak cunta
hükümetlerinin kanunlar?nda, yasa ile korunmaya ihtiyaç duyar.

Ordu ve askerlige dair elestiri, sorgulama veya degistirme talebi,  ister
vicdani retçilerden, ister sivil kesimden, ister akademik alandan gelsin,
insan düsüncesinin dogal egilimi ve gelisiminin bir geregi ve garantisi
olarak  “kabul edilebilir” k?l?nmal?d?r.

Ag?r bir militarist dille her gün halk? bar?s ve özgürlükten sogutanlar
övgüye mahzar olurken, masumiyetin ve siddetsizligin diliyle bar?s mesaj?
vermem cezaland?r?l?yor.

*Silah Degil Söz Hüküm Sürsün!*

Albert Einstein’in dedigi gibi “s?radan bir cinayet, savasta adam
öldürmekten daha kötü degildir”. Çünkü askerligin kendisi cinayettir.
Albert Einstein’i sözleri nedeniyle yarg?layabilir misiniz?

Askerlik cinayettir çünkü insanlar? ölmeye ve öldürmeye zorluyor.

Askerlik cinayettir çünkü askerlikte bar?sta da olsa insanlara ölmek ve
öldürmek ögretiliyor.

Askerlik cinayettir çünkü askerlikte amaç insanlar? h?zl?, etkili ve çok
fazla öldürme kapasitesi ile donatmakt?r.

Askerlik cinayettir çünkü t?pk? üniformalar? gibi felsefi görüsleri
bak?m?ndan da tek tiplesmeyi,  ölmeyi ve öldürmeyi kutsallast?r?r. Devlet,
bunu “sehitlik” ve “peygamber ocag?” yalan? ile süsler.

Askerlik, devletin ideolojik ayg?t? olarak, bar?sta sivil itaati kay?ts?z
sarts?z saglamak, savasta ise ögrenilen öldürme tekniklerini kullanarak
sorgusuzca öldürmek ve gerekirse ölmek üzere yap?lanm?s, incelikle
planlanm?s bir süreçtir.

Sadece savasta degil, bar?sta da askerlik egitimi, sald?rgan erkeklik
kurgulamas?na dayan?r. Bu kurguda güç, risk, yok edicilik, yenme ve itaat
vard?r. Askerlikte erkek bedeni bir ilizyon halinde yeniden olusturulup,
insani her türlü özelliginden ar?nd?r?l?r: “yorulmaz, üsümez, korkmaz ve
uyumaz” olur…

Militarizm, ?rkç?l?ktan, milliyetçilikten ve sisirilmis bir erkeklik
ilizyonundan beslenir. TCK madde 318’in korudugu, Hrant’?, Rahip Santoro’yu
ve Pippa’y? katleden karanl?kt?r… Bu karanl?ktan katil yetistirenler
kendilerini madde 318 ile korumaya alm?slard?r.

Bar?s ve özgürlük, askerlik ile saglanmaz. Bar?s ve özgürlük için askerlige
kars? ç?kmak ve askersiz bir dünya yaratmak gerekiyor. Savas bir seçenek,
siddet bir strateji, ölmek ve öldürmek bir tercih olmamal?.

Aksi, savas ve köleliktir!

Gerçeklerin sözcülerine gereksinimimiz vard?r. Aksi takdirde söz, hükmünü
ilelebet kaybedecek, silah bezirganlar? ve zorba iktidarlar kazanacak!

Say?n Hakim, keske sizde askerlikten sogusan?z! Emin olun ki askerlikten
sogursan?z vatan için, devlet için ölmek-öldürmenin-ve öldürmeye haz?rl?k
yapman?n ag?r yükünden kurtulmus olurunuz!

Askerligi elestiren ben ve benim gibilere kars? bir y?ld?rma politikas?na
dönüsen bu bitmez mahkeme süreçlerine kars?n, beni k?rk kere daha mahkeme
kars?s?na ç?karsan?z “öldürün” demem! “Öldürmeyin” demeye ve halk?
askerlikten sogutmaya devam edecegim!

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: