Kürtaj Yasag?na Kars? Erkekler, Bas?n aç?klamas? çagr?s?. 10 Haziran 2012 Pazar, 14.00

*Kürtaj Yasag?na Kars? Erkekler *

Bas?n aç?klamas? ve yürüyüs çagr?s?

5 Haziran Sal? aksam? genis kat?l?ml? bir toplant?yla bir araya gelen,
farkl? politik çevrelerden muhalif erkekler, *Kürtaj Yasag?na Kars? Erkekler
* ad?yla yap?lacak bir eylemin çagr?c?l?g?n? üstlenme karar? ald?.

Tarih: 10 Haziran 2012 Pazar günü saat: 14.00

Toplanma yeri: Beyoglu Tünel Meydan?   

Kad?nlar?n kürtaj konusundaki iradelerini ellerinden almaya kalk?smak,
kad?na yönelik siddet ve bask?n?n apaç?k bir seklidir. Kürtaj, kad?nlar?n
kendi nihai karar?yla gerçeklestirecekleri bir fiildir. Bunun hakk?nda
ahkâm kesmek erkeklere düsmez. Erkeklerin, kad?nlar? yok sayarak onlar
ad?na konusmas?, bask?c? erkek zihniyetinin ta kendisidir. Basbakan’?n,
siyasetçilerin ve onun yardakç?s? köse yazarlar?n yapt?g? sey, yaln?zca
kendi siyasal iktidarlar?n? degil, ayn? zamanda erkeklerin toplumdaki
iktidar?n? pekistirmektir

Kad?nlar?n bask?lanmas? kars?s?nda susmak, ataerkil devletin kad?nlara
yönelik bu sald?r?s?na sessiz kalmakt?r. Bu siddete sessiz kalmayacag?m?z?,
hep birlikte ilan etmek için erkekleri sokaga çag?r?yoruz. Biliyoruz ki
kad?nlar?n bedenini daha da k?s?tlamaya çal?san basta kürtaj yasag? ve
benzeri girisimler, giderek otoriterlesen bir devletin habercisidir.

Bu mesele, devletin öncelikle kad?nlar?n bedenleri ve beraberinde tüm
insanlar?n bedenleri üstünde kat? bir denetim kurma çabas?yla ilgilidir. Bu
devlet, kimin ölecegine, kimin ne kadar dogurmas? gerektigine karar verdigi
gibi, kimin hayatta kalacag?na, ya da dünyaya nas?l ve ne zaman gelecegine
de karar vermek istiyor.  Kad?n bedenini, kendi nüfus politikas?
hesaplar?n?n nesnesi olarak gören ucuz isgücü yaratmaya çal?san ekonomist
mant?g?n, hayat?n içine giderek daha da nüfuz etmesini,  inanç simsarl?g?
yoluyla mesrulast?rmaya çal?s?yor. Tecavüzcülerin s?rt?n? s?vazlayan, kad?n
cinayetlerini görmezden gelen, kad?nlar? eve kapat?p çocuk makinesine
çevirmek isteyen bu ataerkil devletin kars?s?na, biz erkekler ayn? zamanda
kendi erkekligimizle de yüzleserek kars? durmak zorunday?z.  Iktidar?n
erkek borazanlar?, kad?nlara yaz?l? sald?r?lar?na devam ederken biz
sokaklarda, kendi sözümüzü söyleyecegiz.

Bu kars? durusu, mümkün olan her sehirde irili ufakl? gösterilerle
yayg?nlast?rmak istiyoruz. Bu durusu savunan erkeklerin, bulunduklar? her
yerde kendi olusturacaklar? inisiyatiflerle eyleme geçmek için bunu bir
çagr? olarak görmesini istiyoruz.

Kürtaj yasag?na kars? koyuyoruz, kad?nlar ad?na konusmay? reddediyoruz.

10 Haziran Pazar günü saat 14.00’de kürtaj yasag?na kars? ç?kan bütün
erkekler sokaklara!

*
*

*Kürtaj Yasag?na Kars? Erkekler  *

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: