Syntagma: Kat?l?mc?lar?n gözünden Yunanistan’daki meydan hareketi / Syntagma: The square movement in Greece from a participant’s standpoint – 9 Haziran/June Cumartesi/Saturday 15.30

Untitled Document

Please scroll down for English
Syntagma: Kat?l?mc?lar?n gözünden Yunanistan’daki meydan hareketi
9 Haziran Cumartesi, 2012, 15:30
DEPO ile isbirligi içinde Mind the Cam, Syntagma meydan? hareketinin y?ldönümünde bilgi verici bir etkinlik düzenliyor. Etkinlik aç?k bir tart?sma ile devam edecek giris niteliginde sunumlarla, bir y?l?n sonunda hareketi ve onun Yunanistan’daki yeni olaylar üzerindeki etkisini tarif etmeyi ve Türkiye’deki sosyopolitik durumla ilk bak?sta anlas?lmaz görünen iliskisini incelemeyi amaçl?yor. Tart?sma, hareketin multimedya ekibi taraf?ndan haz?rlanan görüntülerin ve Mind the Cam taraf?ndan montajlanan ilgili malzemenin gösterimi ile devam edecek.
Tart?smay? açacak isimler:
– Lina Filopoulou, Syntagma meydan hareketinden (toplumsal cinsiyet grubu)
– Vassilis Chryssos, Syntagma meydan hareketinden (MMT), Mind the Cam
– Foti Benlisoy, 21. Yüzy?l?n Ilk Devrimci Dalgas? kitab?n?n yazar?
Yunan halk?n?n Syntagma meydan?ndaki isyan?n?n üzerinden bir y?l geçti. Puerta del Sol’daki Ispanyol indignados’tan gelen “gerçek demokrasi, simdi!” çagr?s? (15M) bir y?ldan uzun zamand?r kemer s?kma politikalar?na maruz kalan Yunan halk?n?n isyan?n? tesvik etti. 25 May?s’ta Atina’da, ad?n? Yunan indignados’un Yunan parlamentosu önünde halk meclisini kurdugu Syntagma (Anayasa) meydan?ndan alan hareket baslad?. Dogrudan demokrasinin ve kat?l?mc? karar alman?n bir örnegi olarak Syntagma meydan? meclisi, siyaset sahnesinde su kritik meseleyi gündeme getirdi: Bugünün “demokrasilerinde” halklar, karar alma üzerindeki kontrolü yeniden nas?l ellerine alabilirler?    
Her aksam binlerce insan?n kat?ld?g? halk meclisleri toplayarak, meydanda onlarca etkinlik düzenleyerek, her Pazar insanlar? eyleme çag?rarak ve bütün bunlar? küresel meydanlar?n kalp at?slar?na göre ayarlayarak Syntagma hareketi, iki aydan uzun süre muazzamd?. Hareketin yatay dogas?, anti-hiyerarsik yap?s? ve bar?sç?l gösterileri onu Yunan hükümeti için zor ve yabanc? bir düsman yapt?. Onunla basetmek için tek yol, bildikleri ve güvendikleri yoldu: vahsilik, kaba kuvvet.
Hükümet bu hareketi bast?rarak kemer s?kma kars?s?nda onurlu bir hayat, onurlu bir gelecek için savasan bütün bir toplumu da bast?rd?. Yüz binlerce insan, tabandan gelen bu harekete kat?ld? ve/veya bu aylarda sadece Atina sokaklar?ndan degil bütün ülkede gösteri yapt?. Devlet siddeti gayrimesrulast? ve binlerce insan gelecekte olacaklar?n mayas? oldu.
Takip eden sene, Yunanistan’daki iki partili sistemin düsmesine yol açacak büyük bir mücadelenin ve ülkenin siyasi statükosunda önemli degisimlerin y?l? oldu.
Bu günlerde Yunan halk? kendi gücüne inan?yor. Her seyin mümkün olduguna inan?yor.
Bütün dünyadan pek çok analist ve haberci, Yunanistan’?n Avrupa’daki, Portekiz ve Italya gibi, diger ülkeleri de h?zla yutan bir durumun deneme tahtas? oldugu görüsünü ifade ettiler. Önümüzdeki birkaç y?l içinde bu durum, Türkiye için de geçerli olabilir mi?
Mind the Cam, Syntagma meydan?n?n Multimedya ekibinden ç?kan bir kolektif. Meydanda olaylar olurken Multimedya ekibi hareketin çesitli boyutlar?n?, sirket medyas?nda gösterilmeyecek hareket ve eylemleri filme ald? ve bunlar, tabandan fotograf ve video-gazeteciligini saglamak üzere meydan?n aktivistleri taraf?ndan tasarland?. Syntagma meydan?ndan sonra ekibin baz? üyeleri, “halk için halktan” veya “tabandan gazetecilik” dedigimiz zincirde bir halka olmas? umuduyla, ekibin web sitesini Atina’n?n her taraf?ndaki hareket eylemlerinin görsel isitsel malzemesiyle beslemeye devam etti.

Tart?sma Ingilizce ve Türkçe olacakt?r.

Syntagma: The square movement in Greece from a participant’s standpoint
Saturday June 9th 2012, at 15:30
Mind the Cam in cooperation with DEPO is organizing an informative event on the occasion of one year after the Syntagma square movement. The event consists of some introductions followed by an open discussion in an attempt, one year after, to outsketch the movement and its impact to more recent events in Greece and to explore the obscure, in first glimpse, relativity to the current sociopolitical situation in Turkey. The discussion will be preceded by a short length projection of multimedia material that was produced by the movement’s multimedia team, and some relative material edited by Mind the Cam.
The people that will open the discussion are:
– Lina Filopoulou, participant in the Syntagma square movement (gender group)
– Vassilis Chryssos, participant in the Syntagma square movement (MMT), Mind the Cam
– Foti Benlisoy, the author of 21. Yüzy?l?n Ilk Devrimci Dalgas?
One year has passed since the Greek people’s uprising in Syntagma square last summer. The call from the Spanish indignados in Puerta del Sol (15M) for “real democracy now” arrived in time to spur the outbreak of the Greek people, already under harsh austerity measures for over one year. In May 25th a movement was born in Athens which was named after the Syntagma (constitution) square, where the Greek indignados set up their popular assembly, right in front of the Greek parliament. The Syntagma square assembly by becoming an example of direct democracy and participative decision-making raised the critical issue to the political scene: How can the people retake the control of decision making in today’s “democracies”?
The Syntagma movement was massive for over two months, holding popular assemblies every night where thousands of people participated, organizing numerous events on the square, calling people to demonstrate almost every Sunday and coordinating all these actions with the heartbeat of the global squares. The horizontal nature of this movement, its anti-hierarchical structure and its peaceful demonstrations made it a difficult and strange foe for the Greek government. The only way to deal with it was the way they knew and trusted: by brute violence.
By suppressing this movement the government suppressed at the same time a whole society fighting against austerity, for decent living, for a decent future. Hundreds of thousands of people participated in this grassroots movement and/or demonstrated during those months, not only on the streets of Athens, but all over the country as well. The state violence was delegitimized and thousands of people became the yeast for what was about to follow.
The following year is a year of great struggle and profound changes in the political status quo of the country, which led to the fall of the two-party system in Greece.
These days the Greek people believe in their strength. They believe that everything is possible.
Many analysts and reporters all around the world have expressed the opinion that Greece is the guinea pig for a situation that is rapidly engulfing other countries all over Europe, such as Portugal and Italy. Could this also be the case for Turkey in a few years from now?
Mind the Cam collective is a group of people that stems from the MultiMedia Team (MMT) of Syntagma square. During the events on the square MMT filmed various aspects of the movement, actions and activities that wouldn’t be shown in corporate media, and tried to build an informative channel, framed by activists of the square, that would provide grassroots photo- and video-journalism. After the Syntagma square some members of the MMT continued to feed MMT’s website with audiovisual material from many movement activities all around Athens, with the hope that it will be a ring in the chain to what we call information “from the people for the people” or “grass root journalism”.

The discussion will be held in English and Turkish.

Tütün Deposu Lüleci Hendek Caddesi No.12 Tophane 34425 Istanbul E depo@depoistanbul.net T +90 212 292 39 56 W http://www.depoistanbul.net
Sorun yasamadan mesajlar?m?z? almaya devam etmek istiyorsan?z, lütfen bizi adres defterinize veya güvenli mesaj listenize ekleyin / To ensure that you continue receiving our emails, please add us to your address book or safe list
Bu mesaj? bir arkadas?n?za yollay?n / Forward this email to a friend.
Mesaj listesinden ayr?l?n / Unsubscribe from these emails

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: