Metris’te 12 anarsist süresiz açl?k grevine girdi

1 May?s’ta kapitalist kurumlara yönelik gerçeklestirilen eylemlerin
ard?ndan baslat?lan anarsist cad? av?nda tutuklanan 15 kisiden 12’si
yay?nlad?klar? bildiride ugrad?klar? tutuklu yarg?lanmalar?na ve
ugrad?klar? haks?zl?k ve hukuksuzluklara kars? dönüsümlü olarak süresiz
açl?k grevine baslad?klar?n? aç?klad?lar.

Aç?klama söyle:

—–

*T.C. Adalet Bakanl?g?’na – Kamuoyuna*

Bizler, Metris 1 No’lu T Tipi Kapal? Cezaevi’nde A-7 nolu kogusta,
hakk?m?zda henüz iddianame olusturulmam?sken, 1 May?s 2012’de “Toplant? ve
Yürüslere Silah veya 23. Maddede Belirtilen Aletlerle Kat?lma”, “Kamu
mal?na zarar verme” suçlar?n? isledigimiz iddias?yla tutuklu olarak
yarg?lanan 15 kisiyiz.

Söz konusu at?l? suçlardan yarg?lanan insanlar Asliye Ceza Mahkemeleri’nce
yarg?lan?rken, bizim davam?z, as?ls?z ve yetersiz delillere ragmen Ag?r
Ceza Mahkemeleri’nce ve Özel Yetkili savc?lar taraf?ndan hayali bir terör
örgütü kapsam?nda degerlendirilmektedir. Üstelik dosyadaki gizlilik karar?
sebebiyle biz ve avukatlar?m?z, hakk?m?zda sunulacak deliller hakk?nda
bilgi sahibi olam?yoruz. Oysa ayn? anda dosyada gizlilik karar? verilmesi
ve tutuklama tedbirlerine basvurulmas?, Avrupa Insan Haklar?
Sözlesmesi’ne ay?k?r?l?k teskil etmektedir.

Sorgulama sürecinde gözalt?na al?nan bireyler, mülakat ad? alt?nda, avukat
nezareti olmadan, birbirilerini tan?mamalar?na ragmen “hayali terör
örgütü” dahilinde birbirleriyle iliskilendirilmeye zorlanm?slard?r.

Gözalt? ve sorgulama sürecinde, ortada bir örgüt olmamas?na ragmen, sadece
terör örgütü üyelerinin faydalanabilecegi bir yasa olan “Etkin Pismanl?k
Yasas?” bireylere dayat?larak ifadeleri al?nm?st?r.

Bireyler tan?mad?klar? insanlar hakk?nda, baronun gönderdigi avukatlar?n
yanl?s yönlendirmeleriyle as?ls?z ifadeler vermeye zorlanm?st?r.
Bireylerin evlerine düzenlenen bask?nlarda el konulan ve yasal gazete,
dergi, kitap vb. materyaller örgütsel döküman say?larak delil vasf?yla öne
sürülmüstür. Kimi sah?slar etnik kimliklerinden ötürü bir örgüt ile
baglant?land?r?lmaya çal?s?lm?s ve psikolojik bask?ya maruz kalm?slard?r.
Birçogunun aileleri baronun gönderigi avukatlar ve polis memurlar?nca
as?ls?z beyanlarla korkutulmustur.

Gözalt? ve tutuklamalar sebebiyle lise ve üniversitelerde egitim süreci
devam eden kimi tutuklular?n s?navlara kat?lmalar? lise ve üniversite
idareleri taraf?ndan engellenmis, kimininse egitim dönemi dondurulmus,
egitim hayatlar? sekteye ugrat?lm?st?r. Bunun yan? s?ra aram?zdaki çal?san
insanlar tutuklamalar gerekçe gösterilerek isten ç?kar?lm?s, maddi ve
manevi zarara ugrat?lm?slard?r.

Maddi sebeplerdenb dolay? özel avukat talebinde bulunamayan bireylerin
barodan talep ettikleri avukatlar, ifade süresince müvekkillerinin
aleyhinde tutum ve davran?slar sergileyerek yarg?lanma sürecini olumsuz
yönde etkilemislerdir. Kimi avukatlar dosyan?n terör kapsam?nda oldugunu
ögrenince davadan çekilmis, kimi avukatlar ise “Tutuklans?n” diyerek
avukatl?k etigine s?gmayan söylemlerde bulunmuslard?r.

Kimligi aç?klanmayan, hatta iddianamede aç?klanacag?ndan dahi emin
olmad?g?m?z, polis memurlar?n?n hayal ürününden ibaret olmas? kuvvetle
muhtemel bir gizli tan?g?n yalan ve as?ls?z ifadeleri aleyhte delil olarak
san?klara sunulmus ve birçogunun tutuklanmas?nda etkili olmustur.

Yukar?da belirttigimiz tüm bu hukuksuzluklar göz önünde bulundurularak biz
on bes kisi, tutuklulugumuzun keyfi oldugunu düsünüyor, serbest
b?rak?lmay? talep ediyoruz. Tüm bu haks?zl?klardan dolay? asag?da ismi
geçen on iki kisi olarak 11 Haziran 2012 tarihinden itibaren dönüsümlü
olarak süresiz açl?k grevinde oldugumuzu bildiriyoruz.

Beyhan Çagr? Tuzcuoglu
Burak Ercan
Emirhan Yavuz
Hasan Savc?
Ishak Tayak
Savas Düzdas
Sinan Gümüs
Oguz Topal
Murat Gümüskaya
Tayfun K?l?ç
Umut Çelik
Yenal Yagc?

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: