4 politik tutsaktan 4 yeni mektup var- EROL ZAVAR- HASAN SAHINGÖZ- CEMAL ÇAKIR VE VELI ÖZDEMIR YAZIYOR

asag?da ve ekte 3 politik mahpustan 3 yeni mektup ve bir kartpostal paylas?yorum.  .Veli Özdemir tekirdag cezaevindeki son durumu bir karikatür ile ifade etmis. ekte jpeg olarak bulabilirsiniz. Erol Zavar, Hasan Sahingöz,  ve Cemal Çak?r. Sincan, Ad?yaman ve Tekirdag hapishanelerinden yazm?slar. gelen mektuplar? paylasman?z dilegiyle. dostlukla

“bir adres de siz al?n bir mektup da siz yaz?n”

Not: Asag?daki mektubu yazan sair Erol Zavar ag?r kanser hastas?.
Hapishanede tam 21 kez ameliyat oldu. Ancak hala tahliye edilmiyor.küçük bir
çocuga (k?z?m Öykü’ye) yazd?g? mektubunda hiçbir sikayet yok, tersine d?sar?ya
moral vermeye çal?s?yor.  

Erol Zavar, 15 May?s 2012, Sincan cezaevi

Sevgili Öykü

Merhaba,

Nas?ls?n ?

Annenin tasarlad?g? ve bana yollad?g?n
kartlar? ald?m. Çok güzel olmus. Senin resmin, fondaki orman ve kar ve siir. O
karttaki en güzel siir sensin ama… Çok tesekkür ederim kartlar için…

Baban?n yollad?g? dergileri alm?st?m. 1
May?s için kart yollam?st?m, orada yazd?m m? hat?rlam?yorum. Bazen böyle
unutkanl?klar?m?z olabiliyor. Sence haf?zam?zdan baz? bölümleri ”fare
amcalar” m? kemiriyordur ?

1 May?s’a gittin mi? Biz televizyondan
izledik. Her yer çok güzeldi. Mersin’i az gösterdi TV’ler. Dikkatli bakt?m,
belki seni görebilirim diye ama çok h?zl? geçti görüntüler. Biz de burada
kutlad?k. Türküler söyledik, sonra da aksama kadar TV’nin kars?s?nda bekleyip,
kanal kanal gezip (simdi zap yapmak diyorlar degil mi, kanal degistirmeye),
yürüyüsleri izledik. Insanlar haklar?n? istiyor. Bu güzel bir sey. Herkesin
hakk?n?n verilmesi gerekir. Ama verilmiyor. O yüzden insanlar yürüyüs yaparak
haklar?n? kazanmak için ugras?yor ve birçok insan yan yana gelince böyle güzel,
rengârenk yürüyüsler oluyor degil mi?

Bizler iyiyiz. Bahar geldi, doga
canland?. Daha çok volta at?yoruz havaland?rmada. Havaland?rma ve voltan?n ne
demek oldugunu biliyorsun diye, aç?klama yapmayay?m degil mi? Bazen yagmur
yag?yor, bize toprak kokusu getiriyor. Bazen rüzgar yapraklar ve çiçekler
tas?yor. O zaman akl?m?za senin çiçekli agaç dallar?na uzand?g?n resmin
geliyor. Öykü çiçekten taç yap?yordur diyoruz. Yap?yor musun?

Okulun nas?l? Derslerin iyi mi? Kitap
okuyor musun?

Uzun zamand?r yazamad?m ya sana o yüzden
bu s?k?c? sorular? soruyorum. Biz büyükler ne kadar çok birbirimize benziyoruz,
görüyorsun ya; hepimiz ayn? sorular? soruyoruz çocuklara. Tabi sana çocuk
olarak degil, hepimizin arkadas? olarak bak?yoruz! Arkadas oldugumuz için daha
çok merak ediyoruz.

Sana bir tane saks?l?k yapt?m. Küçük, süs
olarak kullan?labilir. Umar?m begenirsin. Ayr?ca 3 tane bileklik yolluyorum.

Sevgili Öykü, kendine iyi bak olur mu?
Annene, babana ve kardeslerine; tüm ailene selamlar?m? ve sevgilerimi söyle.
Arkadaslar?m da sana sevgilerini gönderiyor.

Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum.

Sevgilerimle, Erol.

……………………………………Not: Hasan Sahingöz, ag?rlast?r?lm?s müebbed hapse mahkum. Y?llard?r
tek kisilik hücrede kal?yor. Hapishane kosullar?nda Ümüs- Eylül adl?
sanat-edebiyat dergisini elle haz?rlay?p yay?nl?yor.

Hasan Sahingöz, Tekirdag 3 nolu F tipi
Cezaevi

Sevgili sair Öykü,

O ne güzel siir olmus öyle.
“Pastam?n mumlar?/Çok güzeldir y?llar? / Y?lbas?m?n pastas?/ Çok güzeldir
mumlar?…” Bu siirini gördüm, okudum ya tamam art?k sairsin, sair kabul
edilmeyi fazlas?yla hak ediyorsun. Sürpriz oldu benim için bu siir. Tebrik
ediyor, elma yanaklar?ndan öpüyorum; tüm amcalar?n?n ad?na… Devam?n?
bekliyoruz mutlaka. Ressaml?g?n da güzel ama benim gördügüm, sairligin
ressaml?g?ndan epeyce ilerde… Sanatç?l?j genlerinde olmal? senin.

Kendine çok, çok, çok iyi bak. Yaz geldi
dondurma yerken dikkat et, hasta olma :) Sevgilerimle, Hasan Amca.

Hasan Sahingöz, Tekirdag 3 nolu F tipi
Cezaevi

Adil Abi,

Fotograflar?/kartlar? ald?m. Hepsini de
çok begendim. Fotograflara bak?nca serginin çok güzel olmus, geçmis oldugunu
görmek hiç de zor degil. Ellerinize emeginize sagl?k. Bu ülkenin bu tür
çal?smalara ihtiyac? var.

Kütüphanede devletin düzenledigi,
fotograf, resim ve sergi yar?smalar?n?n albümleri var. Tek tek hepsine bakt?m
da, bir sey anlatan, sanatsal degeri olan hemen hemen hiç bir fotograf, hiç bir
resim görmedim. Bu nedenle, dilerim bu tür çal?smalar? yine yapar, genisletip
yayg?nlast?rarak süreklilestirirsiniz.

Ayr?ca bana gönderdigin için de çok tesekkür
ediyorum. Her birini s?ras?yla Ümüs Eylül’de degerlendirecegim. Ellerinize
emegine sagl?k tekrardan. Öykü’ye de yazacag?m. Tülin’e çok selamlar. Dostluk
ve sevgi ile kucakl?yorum seni, sizleri. Sevgilerimle, Hasan.

15.05.2012, Tekirdag F Tipi Cezaevi

………………………………………..

CEMAL ÇAKIR-
Ad?yaman E Tipi Kapal? Ceza Infaz Kurumu

Güzel K?z Öykü

Merhaba;

Göndermis oldugun
güzel resimleri ve mektubu ald?m. Resimlerinde en güzel çizdigin, balonlar
olmus; hem de rengârenk. Biliyoruz, balonlarla özel bir bag?n var. Içeriye
gönderilip de bize verilmeyen balonlar?n resmini yaparak, onlara ruh vererek
gökyüzüne salarak bizlere ulast?rmaya çal?st?g?n? biliyoruz. Ondan dolay?,
balonlar oldu mu daha içtenli daha itinal? çiziyorsun. En az?ndan ben
resimlerinden bunlar? ç?kard?m. Hani bilirsin bu tür çal?smalar izafi yani
görecelidir. Herkes farkl? bak?slara sahip olup ona göre görüp yorumlar. Özcesi,
çizdigin balonlar içeriye göndermeye çal?st?g?n balonlar kadar canl? ve bana
düsen baloncugu ald?m; yani isaretledim. Benimki sagda alttaki balonu
isaretledim. En büyük ve en yüksekteki balonlar da hasta olan arkadaslar?nd?,
onlar da kendi balonlar?n? isaretlediler. Bir de kediyi çok güzel çizmissin.
Nerdeyse «miyav» diye selam gönderecek. Yeni y?l portresi çok güzel ve bence en
güzel de sensin. Biraz daha büyümüs tam bir Arap k?z? olmussun.

Güzel Öykücük; yaz
aylar? geldi, yavas yavas gidiyor. Yaz denildi mi dondurma da gündeme gelir.
Adettendir yaz geldi mi, dondurma yenilmedi mi olmaz degil mi? Fazla olmamakla
beraber benim yerime de bir tane ye! Benimki sade olsun, böyle külah?yla
birlikte ye, tamam m?? Biz de burada bir kez yedik. Ama bizde külah olmad?g?
için fazla bir tad? yoktu. Zaten burada tüm yiyecek ve içeceklerin tad? hep
ayn?d?r. Farkl? farkl? seyler olmas?na ragmen tat hep ayn?d?r. En az?ndan
bizlere öyle geliyor… Baban?n ald?g? ödüllü resmi gördüm. Konusmas?n? okudum,
benim yerime baban? öp ve çal?smalar?nda, mücadelesinde basar?lar dile e mi?

Sen de kendine çok
iyi bak. Yanaklar?na, gözlerine onlarca buse gönderiyorum. Annen
ve tüm güzel dostlara selam ve sevgilerimizi söyle. Kocaman öpüyorum seni…

Cemal Amcan

Ad?yaman E Tipi
Kapal? Ceza Infaz Kurumu

Sevgili Adil dost, dembas;

Sevgi ve selamlar?m?
gönderiyor, çal?sman?zda basar?lar diliyorum. Ald?g?n?z ödül için de ayr?ca
tebriklerimi belirtiyorum. Ceza evlerine ithaf etmen anlaml? ve zarif bir jest
olmustur.

Bu ithaf ayn? zamanda
bizler için de hem bir onur, bas?m gözüm üstüne, sana düsen yükü de paylasmam?z
gerekiyor. Bu vesileyle bize düsen görevler de oluyor. Bu da bas?m gözümüz
üstüne.

6 May?s
etkinliklerini bizimkilerden (Sevket Abimlerden) duymustum. Onlar da aile
olarak etkinlige kat?lm?s, ilerde ç?kma durumumuz olursa etkinligin çekimini
yapm?slar izlememiz için. Tabi bu tür etkinliklerin sürekliligi, kültür haline
getirmek önemlidir. Onlar ayn? zamanda yasam gerekçemiz oldugu için, yasamda
hep canl? kalmalar? gerekir. Bu tür etkinlikler için de hem sizlere hem de
emegi geçen tüm güzel degerli insanlara teker teker tesekkürlerimi
hat?rlat?yorum.

Adil herhalde … hocadan bir haber ç?kmad?. (…) Neyse ki,
geçen gün Istanbul’dan (Müslüm Üzülmez) bir koli kitap geldi. Ergani üzerine
yazm?st?. Dönem dönem bu tür çal?smalar? okumak iyi oluyor. Bizler için her
yeni kitap d?sar?ya aç?lan pencere, yeni ufuklara yelken açmad?r.

Sevgiyle, umutla
kal?n?z.

Tüm dostlara
Ad?yaman’dan sevgiler.

Cemal ÇAKIR

Ad?yaman E
Tipi Kapal? Ceza Infaz Kurumu

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: