1 Mayıs Bildiri ve Afiş Çalışması için arşiv

1 Mayıs Bildiri ve Afiş Çalışması

Posted in Haberler with tags on 25/04/2014 by Karakök

 

1mayank14

 

 

Biz Burada Dünyayı Değiştirmek İçin Toplanmadık. Mütevazi bir Önerimiz var; Yeni Bir Dünya Yaratmak.

Haymarket’ten bugüne 1 Mayıs Anarşisttir. 1886’nın mayısında barikatın direnciyle yeni bir dünya isteyen Chicago’lu işçilerin ve Haymarket’te devlet eliyle katledilen anarşistlerin hikayesini isyan ateşinde tutuşturmak için 1 Mayıs’ta nerede katil devletin yüzü duruyorsa oradayız. Katledilenlerin  acısı, çığ gibi bir öfkeyi yüreklerimizde yakıyor.

        Devlet Yaparsa Katliam Yapar. Zindanlarda katledilenin, fail-i belli olanın, devlet dersinde yok edilmiş çocuğun, yokedilmiş doğanın, fabrika tezgahlarında parçalanan hayvanın, erkin tahakkümüyle kavgadaki kadının, gökyüzüne yükselen alevleriyle meydanların-parkların, hücrelerde savaşan tutsağın, dilsiz bırakılmışlarıın, denizin ortasında haykıran mültecinin, reddini vicdan edenin, gece vakti sokak köşesinde öldürülmüş transın-eşcinselin, emeğini ve öfkesini bileğine zincirleyenlerin, sermayenin havuzunda değil kendi deresinde ölmeyi yeğleyen köylünün anısı bedenlerimiz sarsıyor. Unutmuyoruz! Affetmiyoruz! İntikam sesleriyle çınlıyor kulaklarımız!

Katil devletin olduğu her yerde isyanımız, devletin ve ototritenin her türlüsüne karşıdır. Fakültelerde, sokak tezgahlarında, hastane kapısında, fabrika çatısında, barikatın önünde. Çünkü ezilenlerin öfkesi yaman olur. Haykırışlarımız boşuna değil, yeri ve göğü kucaklayan öfkemiz, tüm canlıları tahakküm altına almış otoritenin kalbine yönelmiş bir namludur.

Kurtuluşumuzun çarelerine reçeteler uydurmaya lüzum yok. Ya şehirleri yakacağız biz aydınlanacağız ya da kendimizi yakıp şehri aydınlatacağız. Sandıklardan, meclislerden, erk masalarından çıkacak herhangi bir umut yok. Umut isyanda, isyan sokaktadır. 1 mayıs isyanın adıdır.

        Ne Efendi Ne Köle.

       Yüzlerce yıllık mücadelenin hatırlattığı ne varsa otoritenin, erkin, tahakkümün her türlüsüne karşı  avucumuzun içinden fırlayacak bir taştır. İsyanımız, Berkin’in misketidir.

“..mesele Anarşizm’in bugün, yarın veya gelecek on yüzyıl içinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği  meselesi değildir; bizlerin bugün, yarın ve daima Anarşizm’e doğru yürüyor oluşumuzdur..”

 

İSYAN DEVRİM ANARŞİ

ANKARA ANARŞİ İNİSİYATİFİ