10 Eylul’de istanbul caglayan Adliyesindeyiz için arşiv

10 Eylul’de istanbul caglayan Adliyesindeyiz

Posted in Haberler with tags on 28/08/2012 by Karakök

TUTUKLU GAZETEC?LERLE DAYANI?MA PLATFORMU?NDAN
BASINA VE KAMUOYUNA

35?i Tutuklu 44 Bas?n Çal??an?n?n Davas? 10 Eylül’de ?stanbul Ça?layan
Adliyesinde…

Tarihin En Büyük Gazeteciler Davas?na Tan?k Olmaya Ça??r?yoruz…

Suriye?de Roketatarl? ?Gazeteci? Cüneyt Ünal Yakaland?…

Bas?n tarihimiz aç?s?ndan 20 Aral?k 2011 tarihinde Türkiye?de bir ilk
gerçekle?ti. Özgür Gündem Gazetesinin merkez bürosu, Dicle Haber Ajans??n?n
(D?HA) bütün bürolar?, Demokratik Modernite dergisi, F?rat Da??t?m, Etik
Ajans ve Gün matbaas? polisler taraf?ndan bas?ld?. Ve Türkiye çap?nda KCK
ad? alt?nda Kürt bas?n?na yönelik e? zamanl? operasyonlarda 44 gazeteci ve
bas?n çal??an? gözalt?na al?nd?.     Okumaya devam et