BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ! için arşiv

BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ!

Posted in Haberler with tags on 25/08/2012 by Karakök

(387. Kez Galatasaray’dayız.)

 

 

İbrahim Karatay 15 Ağustos 1994 günü  Diyarbakır Hani İlçesi Hure köyü’ne   yapılan askeri operasyonda gözaltına alındı.

 

İbrahim dönmeyince babası Hani Jandarma Karakolu’na gitti.Karakoldaki yetkililerden biri babanın sağına soluna ateş ederek “Oğlunu bir daha sorarsan diğer çocuklarını da öldürürüz” tehdidinde  bulundu.

 

Ailenin tüm girişimleri sonuçsuz kaldı.Gözaltına alınırken, gözaltında tutulurken tanığı olan İbrahim Karatay’dan bir daha haber alınamadı.

387. buluşmamızda  İbrahim Karatay’ın eşi Selime Çakır’ın 18 yıldır Diyarbakır’dan yükselen  “Eşimin akıbetini ömrümün sonuna kadar araştıracağım. Onun kemiklerini görmediğim sürece yaşadığına inanacağım ve hep arayacağım. Bu davamdan asla vazgeçmeyeceğim” diyen sesine Galatasaray’dan ses katacağız.

Sizi de kırmızı bir karanfille Galatasaray’a; İbrahim Karatay’ın akıbetini birlikte sormaya çağırıyoruz.

 

 

 İnsan Hakları Derneği  İstanbul Şubesi

 Gözaltında Kayıplara karşı Komisyon

 

 

Tarih : 25 Ağustos 2012 (Cumartesi)

Saat  : 12:00

Yer    : GALATASARAY MEYDANI

BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI ISTIYORUZ!

Posted in Haberler with tags on 09/03/2012 by Karakök

(363. Kez Galatasaray’day?z.)
Ahmet Sahin 18.03.1993 tarihinde Diyarbak?r Lice  ilçesine bagl? Sine  Köyü’nden Diyarbak?r’a hastaneye gitmek için  yola ç?kt?.Hazro girisinde Askerler taraf?ndan gözalt?na al?nd?. Lice Jandarma Karakol’una götürüldü.

Onu karakolda görenler tan?kl?k etti. Sorgu sonras? gözleri bagl?, elleri kelepçeli kan içinde bir araca bindirildigini görenler tan?kl?k etti.
Aile Diyarbak?r DGM’ye basvurdu. DGM Savc?s? yaz?l? olarak Ahmet Sahin’in serbest b?rak?ld?g? bilgisini verdi. Aile yapt?g? arast?rmada yaz?da imzas? bulunan savc?n?n yaz? tarihinde izinli oldugunu ögrendi.

Ahmet’in gözalt?nda al?nd?g? Lice Jandarma Karakolu’nda 90’l? y?llarda çok say?da insan kaybedildi. Dönemin Karakol Komutan? Yüzbas? Nevzat Ar?k evlatlar?n? arayan anne  babalara «Evet oglunu ben öldürdüm, çöplüge att?m» diyecek gücü devletin en tepesindeki yetkililerden al?yordu…

Ahmet Sahin’in kaybedilisinin  19. y?l?nda « Gözalt?nda kaybetme politikas? inkarla baslad?, cezas?zl?kla devam ediyor! Ahmet Sahin’in ak?beti aç?klans?n, failleri yarg?lans?n!  » diyecegiz.

363. bulusmam?zda sizi de Galatasaray’a sesimize ses katmaya çag?r?yoruz.

Insan Haklar? Dernegi
Istanbul Subesi
Gözalt?nda Kay?plara Kars? Komisyon
Tarih : 10 Mart 2012 ( Cumartesi )
Saat  :  12.00  Yer : Galatasaray Meydan?

BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ!

Posted in Duyurular, Haberler with tags on 15/09/2011 by Karakök

( 338. kez Galatasaray’dayız)

Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi 25 yaşındaki Ayhan Efeoğlu 6 Ekim
1992’de, 29 yaşındaki ağabeyi Ali Efeoğlu 5 Ocak 1994’de gözaltına alınarak
kaybedildi.
Tanıklar, bütün resmi başvurulara rağmen 19 yıldır  ‘bizde öyle biri yok”
diyen inkarcıları yalanlıyordu. Okumaya devam et

BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ !

Posted in Direnis, Duyurular with tags on 25/03/2011 by Karakök

BASINA VE KAMUOYUNA

( 313. kez Galatasaray’dayız)

1990 yıllarda savaşın hüküm sürdüğü OHAL bölgesinde “terörle mücadele” adı altında Devletin özel görevlendirdiği cinayet şebekeleri tarafından yüzlerce insan kaybedildi, binlerce faili meçhul cinayet işlendi.

90’lı yıllarda bu devlet politikası, yargısız infazlar ve gözaltında kaybetme şeklinde  İstanbul’da da hayata geçirildi.14. Mart 1991 tarihinde Yusuf Erişti ile İstanbul’da yeniden gözaltında kaybetme politikasının ilk adımı  atıldı.

Kayıp yakınları ve hak savunucuları olarak, bu hafta  Galatasaray’dan “Yusuf Erişti’ nin ve tüm kayıplarımızın akıbeti açıklansın, sorumluları yargılansın’ diyeceğiz.

Sizi, insanlarımızı kaybeden/katleden bu zihniyete  karşı itiraz etmeye çağırıyoruz.

İnsan Hakları Derneği

İstanbul Şubesi

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon

Tarih : 26 Mart 2011 ( Cumartesi )
Saat   : 12.00

Yer    : Galatasaray Meydanı

BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ!

Posted in Direnis, Duyurular, Haberler with tags on 29/07/2010 by Karakök

(279. kez Galatasaray’dayız)

Yıllardır belirsizlik içinde evlatlarımızı, eşlerimizi, babalarımızı, annelerimizi, kardeşlerimizi arayan biz kayıp yakınlarının ve insan hakları savunucularının ne iş yaptığını bilmeyenlere, adalet beklentimize cevap vermeyenlere, Galatasaray meydanında bizi görmeyenlere sessiz çığlığımızı daha da yükseltmek istiyoruz. Bunun için herkesin desteğine ihtiyacımız var.

Cumartesi saat 12.00’da Galatasaray meydanına gelin. Bizi destekleyin.

İnsan Hakları Derneği

İstanbul Şubesi

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon

TARİH : 31 Temmuz 2010-Cumartesi

SAAT   : 12.00

YER     : Galatasaray Meydanı

İstiklal Cad/Beyoğlu/İstanbul

BASINA VE KAMUOYUNA KAYIPLARIMIZI İSTİYORUZ!

Posted in Direnis, Duyurular with tags on 21/01/2010 by Karakök

(252.kez Galatasaray’dayız)

Yaşadığımız coğrafyada devletin ölüm makineleri, insanlarımızı gözaltına alarak kaybetti; işkenceli sorgulardan sonra toplu mezarlara gömdüler, diri diri kazanlarda yaktılar, mayınlara sürükleyerek bedenlerini parça parça ettiler.

Öyle fütursuzdular ki, otopsi yapmaya lüzum görmediler, onların parçalanan bedenlerini ailelerine dahi vermeyip kaybettiler.

252 haftadır Galatasaray’dan vicdanlara seslenen kayıp yakınlarının sessiz çığlığına çığlığınızı katın, desteğe gelin.

İnsan Hakları Derneği

İstanbul Şubesi

Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon

Tarih      : 23 Ocak 2010 ( Cumartesi )

Saat        : 12.00

Yer         : Galatasaray Meydanı

( İstiklal Cad. – Taksim