] SPoD Avukat Egitimi Basvuruları Basladı için arşiv

SPoD Avukat Egitimi Basvuruları Basladı

Posted in Haberler with tags on 30/08/2012 by Karakök


SPoD II. Avukat Eğitimi Çağrısı

 

LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar

 

Yaşamın her alanında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBT bireyler, hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında da ayrımcılığa uğramaktadırlar. Bunun sebebinin yaşamın her alanına sirayet eden homofobi olduğu kadar LGBT konularında bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersizliği olduğuna inanıyoruz.
 
LGBT haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda savunma yöntemlerinin geliştirilebilmesi için konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması çok önemlidir. Türkiye’nin farklı şehirlerden Avukatların LGBT hakları ve bu konudaki yasal mevzuat alanında eğitilmesi ve bu kapsamda bir başvuru kitabının/veri tabanının oluşturulması da hakları ihlal edilen LGBT bireylerin yasal mücadelelerinin güçlenmesini sağlayacaktır.    Okumaya devam et

] SPoD Avukat Egitimi Basvuruları Basladı

Posted in Haberler with tags on 11/07/2012 by Karakök

SPoD Avukat Eğitimi Çağrısı


LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar


Yaşamın farklı alanlarında ayrımcılık ve dışlanmaya maruz bırakılan LGBT bireyler, yaşadıkları hak ihlallerini yargıya taşıdıklarında yeniden ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaşmaktadırlar. Bu durumun bir sebebi toplumun her kesimine sirayet etmiş olan homofobi, diğer önemli bir sebebi ise LGBT konularında bilgi ve deneyim sahibi Avukat sayısının yetersiz oluşudur.


İnsan hakları, hak ihlalleri ve bu konuya ilişkin çalışmalar ve davalar günbegün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle LGBT haklarının insan hakları çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu doğrultuda savunma yöntemlerinin geliştirilmesiyle konu hakkında bilgi ve donanım sahibi Avukatların sayıca artması önem arz etmektedir. Farklı şehirlerden çok sayıda Avukatın eğitilmesi ve bir başvuru kitabının/veri tabanının oluşturulması oldukça önemlidir. Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) olarak geçtiğimiz Nisan ayında başlatmış olduğumuz “Türkiyeli LGBT’lerin Adalete Erişim Mekanizmalarının Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Avukatlara yönelik LGBT Haklarına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat ve İçtihatlar konulu bir eğitim gerçekleştireceğiz. 21-22 Temmuz 2012 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan eğitim kapsamında; temel insan hakları eğitimi, toplumsal cinsiyet ve LGBT kavramları, Avukat-müvekkil ilişkilerinde LGBT duyarlılığı, Uluslararası Sözleşmelerin iç hukukta uygulanması, AİHM içtihatları, Türkiye’den dava örnekleri ve bu davalarda karşılaşılan sorunlar üzerine derslerin yanı sıra, vaka analizlerinin yapılacağı atölye çalışmaları yoluyla avukatlar arasında bilgi ve deneyim aktarımının sağlanması hedeflenmektedir.    Okumaya devam et