TMMOB ve TTB emperyalizme karşı ortak eyleme çağırıyor için arşiv

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB emperyalizme karşı ortak eyleme çağırıyor

Posted in Haberler with tags , , on 07/01/2013 by Karakök

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB emperyalizme karşı ortak eyleme çağırıyor

 

 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak bir açıklama yayımlayarak 20 Ocak Pazar gününü Antep başta olmak üzere tüm yurtta emperyalizmin taşeronluğuna karşı eylem günü ilan etti. Dört örgüt adına yapılan ortak açıklamada “yaşadığımız toprakları ABD emperyalizminin kirli üssü haline getirilmesine karşı” 20 Ocak’ta Antep’te bölge mitingi diğer illerde de yürüyüşler ve basın açıklamaları yapılacağı duyuruldu.

 

Açıklamanın tam metni şöyle: 

AKP politikaları Ortadoğu halklarını kuşatan kanlı savaşta bölgesel bir güç olma hevesiyle ülkemizi her geçen gün yaşanan kanlı tarihin karanlık bir tarafı haline getirmektedir.

Ortadoğu’daki emperyalist kuşatma, Irak, Afganistan ve Libya’nın ardından bu kez Suriye üzerinden sürdürülmekte, emperyalizmin yeni müdahale yöntemleri ile ABD’nin Ortadoğu’yu yeniden dizayn etme projesi devam etmektedir. Halkların tarihlerinin, geleceklerinin ve bir arada yaşam umutlarının giderek yok edildiği bu süreçte, ABD bölgeye yönelik müdahalelerini artık doğrudan askeri müdahaleye dayanan yöntemlerle değil, örtülü müdahalelerle yerel işbirlikçiler eliyle sürdürmektedir. İç savaş güçleri üzerinden oluşturulan zeminde, etnik ve dini farklılıklar körüklenerek halklar birbirine düşman edilmekte, işbirlikçi yönetim oluşturulması hedeflenmektedir. AKP ise paramiliter güçler üzerinden Suriyeli Kürtler, Araplar ve Alevileri karşı karşıya getirerek bu kesimlerin Suriye’nin geleceği üzerindeki taleplerini boğup taşeronluk rolünü hakkıyla yerine getirmeye çalışmaktadır.

Emperyalizmin tarihi, yok oluşlarla, kanlı savaşlarla, artan sömürü ve gözyaşlarıyla doludur. Toplumsal belleğimizin bize sundukları başta olmak üzere emperyalizmin tarihinde her atılan adım bunu kanıtlamıştır. Şimdi bu tarih, Suriye’nin kaderinin Suriye halklarının elinden alınmaya çalışıldığı, demokratikleşme adı altında gerici güçlerin farklı etnik ve mezheplere yönelik tehditlerinin arttığı, Suriye’nin geleceğinin iç savaşla karartıldığı bir süreçle devam ettirilmek istenmektedir. Ve ne yazık ki ülkemiz, baştaki siyasi iktidarlar eli ile bu kanlı tarihin her geçen gün daha fazla tarafı haline gelmekte, emperyalist müdahalenin maşasına dönüşmektedir.    Okumaya devam et