Tutuklu uyemiz yazar ve avukat Muharrem Erbeyin mektubu için arşiv

Tutuklu uyemiz yazar ve avukat Muharrem Erbeyin mektubu

Posted in Haberler with tags on 17/06/2012 by Karakök

Kamuoyuna

2,5 y?ld?r Diyarbak?r D Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan yazar, avukat ve
Insan Haklar? Dernegi Diyarbak?r Subesi Baskan? üyemiz Muharrem
Erbey’in aç?k mektubunu yazar?m?z?n derhal serbest b?rak?lmas?
talebimizle aktar?yoruz. Mektubun yay?lmas?, çesitli yerlerde
yay?mlanmas? dilegiyle. Özgürlük ve bar?s için.

Dünya Yazarlar Birligi PEN Türkiye Merkezi

*

ÖZGÜRLÜGE, BARISA KAÇ ZAMAN VAR?   Muharrem ERBEY

Diyarbak?r D Tipi Cezaevi

Sair Cahit Koytak, Ibrahimce Sorular adl? siir “Tanr? inanc?,
öncelikle küllî bir uyum ve güzellik aray?s?n?n m?, yoksa bir güç
alg?s?n?n m? sonucu?”  diye sorar. Her siir, mesel, kutsal kitaplar?n
baslang?çlar?, uyumdan, ahenkten bahseder. Ahenk her seyin
baslang?c?d?r. Ahengi bozmak s?k?nt? demektir. Masallardan,
mesellerden, yasanan yüzlerce felaketten, derin tecrübelerden bir
sonuç ç?karmaya al?sm?s dogunun kadim halklar?ndan olmam?za ragmen
bazen de bu yasanan ac?lardan ders ç?karmamaya, kutsal kitaplar?n
içindeki sözleri yanl?s yorumlamaya yeminliyiz. Oysaki dogu
masallar?n?n nasihat ve ders ç?karma bölümüyle bittigini herkes bilir.
Benim bu yaz?m yasananlardan ders ç?karmayanlarad?r.    Okumaya devam et