Uluslararası af örgütüne çağrı için arşiv

Uluslararası af örgütüne çağrı

Posted in Haberler with tags on 30/06/2013 by Karakök

Devlet tarafından gerçekleştirilen Roboski katliamı, katliam dosyasının askere gönderilmesi ile devam etmekte. Bu katliama dur demek için harekete geçmeniz için buradan açık çağrıda bulunuyoruz.

-Sevgili arkadaşlar Gezi Parkı direnişinin 8. günü Diyarbakır savcılığı Roboski katliamı davası dosyasına görevsizlik kararı vererek Genelkurmaya göndermiştir.

-Arkadaşlar 34 sivil insanın katledildiğini içeren bir dosyanın askere gönderilmesi, kurda kuzuyu emanet anlamına gelir. Bu açık şekilde demokrasinin Roboski ile birlikte katledilmesi anlamına gelir.

Roboski dava dosyasının askere gönderilmesine avukatların itirazına savcılıktan şöyle itiraz gelmiş:

“Yetkisizlik ve görevsizlik’ kararları ile düzenlenen iddianamelere karşı suçtan zarar gören vekillerinin, Başsavcılığımızca verilen görevsizlik kararına karşı itirazda bulunmaları hukuken mümkün değildir” (demokrathaber)

Başsavcılık itirazın yolunu da şöyle kapatmak istiyor:

“5271 Sayılı Yasa’da soruşturma sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararlardan sadece ‘Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara’ karşı suçtan zarar görenlerin itiraz hakkı düzenlenmiştir. Aynı kanunun 173′üncü maddesinde işin süre ve nereye itirazda bulunacağı düzenlenmiştir. Bunun dışında başsavcılıkça soruşturma sonucunda verilen ‘yetkisizlik’ ve ‘görevsizlik’ kararları ile düzenlenen iddianamelere karşı suçtan zarar gören vekillerinin, başsavcılığımızca verilen görevsizlik kararına karşı itirazda bulunmaları hukuken mümkün değildir.” (demokrathaber)

-Bu karar savcılığın kararından çok, hükümetin yaptığı katliamı örtbas etme çabalarından başkaca bir şey değildir. Mutlaka her sivil toplu örgütünün yüksek sesle buna itiraz etmesi gerekmektedir.

-Savcılık görevini bilerek kötüye kullanmıştır, bu durum için de mutlaka bir şeyler yapılması gerekmektedir.

-Ayrıca 110 kişiye yakın insana katliamın 500. günü katliam bölgesine karanfil bırakmaya gittikleri için ceza kesilmiştir.

-Ceza gelen kişilerden bir tanesi 12 yaşında bir kız çocuğu. Hem savcılığa çağrılıyor, hem de 3000 tl ceza verilebiliyor. İdari tasarruf ile katliam yaşamış alilere gözdağı verilmek isteniyor. Bu arada bu “pasaport kanununa muhalefet” tamamen işlevsiz ve ancak aileleri yıldırmak anlamlı kullanılmaktadır. Çünkü katliam bölgesi sınırdadır, bunu ne olursa olsun değiştirmemiz mümkün değil, o zaman o kanun acılı aileler için kullanılamaz.

-Katliam bölgesinin sınırda olmasının orada katliam olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği gün gibi ortadadır. Mutlaka o bölgenin durumu ile ilgili bir çalışma bir değişiklik yapılması ile ilgili bir şeyler yapmak gerekmektedir.

– Roboski katliamı için askeri değil adil bir yargılama istiyoruz. Ayrıca bizim katliam dosyamızda açığa çıktığı kadarıyla katliam sümen altı edilmek istenmektedir. Bu durum için uluslararası gözlemcilerin içerisinde olacağı bir süreç için de kampanya çağrısında bulunmak gerekmekte.

Birçok konuda çalışmalarınızı takdir ile karşılıyoruz. Roboski için geç olmadan bir an önce harekete geçmeniz ve yukarıdaki gerekçelere dayanarak bir kampanya yapmanızı diliyoruz.

PAYLAŞ